GameServer
Online
JoinServer
Offline
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: Royal
Master: Joker
Điểm: 0
Số thành viên: 11

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 Joker
Blade Master 75 4 400 Offline Chủ hội
2 MuDDep
Dark Wizard Offline Quản lý -
3 7Love
Dark Wizard Offline Hội đối địch -
4 RongBatTu
Blade Master 50 4 399 Offline Hội đối địch
5 Tuxedo
Dimension Master 50 4 165 Offline Thành viên
6 TieuMuoi
Dimension Master 103 4 147 Offline Thành viên
7 RoyalFC88
Dark Wizard Offline Thành viên -
8 NhinConCac
Dimension Master 50 4 353 Offline Thành viên
9 MeOi
Dark Wizard Offline Thành viên -
10 MasterLong
Fist Master 50 4 400 Offline Thành viên
11 BomXo
Thánh Nữ 54 4 392 Offline Thành viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 1000USD 236 4 0
2 NuHoangJMJ 133 4 0
3 TieuMuoi 103 4 0
4 Joker 75 4 0
5 ScorpionTP 63 4 0
6 MGcuTo 57 4 0
7 Luxubu 57 4 0
8 BomXo 54 4 0
9 RedBum 53 4 0
10 BoDisSoAi 52 4 0
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 Tuan fdsfdsfdsf 0
2 Team67 GIET 0
3 TanSat Z1000 0
4 SongviAE NuHoangJMJ 0
5 SatThu ZkBull 0
6 Royal Joker 0
7 Luxubu Luxubu 0
8 Home ADMIN 0
9 CRAZY dest 0
10 CoCL OkConDe 0
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 407
Tổng số nhân vật 854
Tổng số Guilds 13
Số Game Masters 0
Số người online 450
Online trong ngày 0
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0